Galaten 3:29

SVEn indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.
Steph ει δε υμεις χριστου αρα του αβρααμ σπερμα εστε και κατ επαγγελιαν κληρονομοι
Trans.ei de ymeis christou ara tou abraam sperma este kai kat epangelian klēronomoi

Algemeen

Zie ook: Abraham, Jezus Christus
Genesis 21:12, Romeinen 9:7, Hebreeen 11:18

Aantekeningen

En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ει
indien
δε
En
υμεις
gij
χριστου
van Christus
αρα
dan
του
-
αβρααμ
Abrahams
σπερμα
zaad
εστε
zijt, zo zijt gij

-
και
en
κατ
naar
επαγγελιαν
de beloftenis
κληρονομοι
erfgenamen

En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!