Galaten 4:22

SVWant er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije.
Steph γεγραπται γαρ οτι αβρααμ δυο υιους εσχεν ενα εκ της παιδισκης και ενα εκ της ελευθερας
Trans.gegraptai gar oti abraam dyo yious eschen ena ek tēs paidiskēs kai ena ek tēs eleutheras

Algemeen

Zie ook: Abraham
Genesis 16:2, Genesis 16:15, Genesis 21:2, Handelingen 7:8, Hebreeen 11:11

Aantekeningen

Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

γεγραπται
er is geschreven

-
γαρ
Want
οτι
dat
αβρααμ
Abraham
δυο
twee
υιους
zonen
εσχεν
had

-
ενα
een
εκ
uit
της
-
παιδισκης
de dienstmaagd
και
en
ενα
een
εκ
uit
της
-
ελευθερας
de vrije

Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!