Galaten 4:5

SVOpdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, [en] opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.
Steph ινα τους υπο νομον εξαγοραση ινα την υιοθεσιαν απολαβωμεν
Trans.ina tous ypo nomon exagorasē ina tēn yiothesian apolabōmen

Algemeen

Zie ook: Adoptie
Johannes 1:12, Galaten 3:26

Aantekeningen

Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, [en] opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ινα
Opdat
τους
-
υπο
Hij degenen, die onder
νομον
de wet
εξαγοραση
waren, verlossen zou

-
ινα
opdat
την
-
υιοθεσιαν
wij de aanneming tot kinderen
απολαβωμεν
verkrijgen zouden

-

Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, [en] opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!