Handelingen 10:43

SVDezen geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk, die in Hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn Naam.
Steph τουτω παντες οι προφηται μαρτυρουσιν αφεσιν αμαρτιων λαβειν δια του ονοματος αυτου παντα τον πιστευοντα εις αυτον
Trans.toutō pantes oi prophētai martyrousin aphesin amartiōn labein dia tou onomatos autou panta ton pisteuonta eis auton

Algemeen

Zie ook: Vijf Solas, Zonde
Genesis 3:15, Genesis 22:18, Genesis 26:4, Genesis 49:10, Deuteronomium 18:15, Psalm 132:11, Jesaja 4:2, Jesaja 7:14, Jesaja 9:5, Jesaja 40:10, Jeremia 23:5, Jeremia 33:14, Ezechiel 34:23, Ezechiel 37:24, Daniel 9:24, Micha 7:20, Handelingen 15:9

Aantekeningen

Dezen geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk, die in Hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn Naam.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τουτω
Dezen
παντες
al
οι
-
προφηται
de profeten
μαρτυρουσιν
geven getuigenis

-
αφεσιν
vergeving
αμαρτιων
der zonden
λαβειν
ontvangen zal

-
δια
door
του
-
ονοματος
Naam
αυτου
Zijn
παντα
dat een iegelijk
τον
-
πιστευοντα
gelooft

-
εις
die in
αυτον
Hem

Dezen geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk, die in Hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn Naam.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!