Handelingen 13:20

SVEn daarna omtrent vierhonderd en vijftig jaren, gaf Hij [hun] rechters, tot op Samuel, den profeet.
Steph και μετα ταυτα ως ετεσιν τετρακοσιοις και πεντηκοντα εδωκεν κριτας εως σαμουηλ του προφητου
Trans.kai meta tauta ōs etesin tetrakosiois kai pentēkonta edōken kritas eōs samouēl tou prophētou

Algemeen

Zie ook: Samuel
Richteren 2:16, Richteren 3:9

Aantekeningen

En daarna omtrent vierhonderd en vijftig jaren, gaf Hij [hun] rechters, tot op Samuel, den profeet.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
μετα
daarna
ταυτα
-
ως
omtrent
ετεσιν
jaren
τετρακοσιοις
vierhonderd
και
en
πεντηκοντα
vijftig
εδωκεν
gaf Hij

-
κριτας
rechters
εως
tot op
σαμουηλ
Samuël
του
-
προφητου
den profeet

En daarna omtrent vierhonderd en vijftig jaren, gaf Hij [hun] rechters, tot op Samuel, den profeet.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!