Handelingen 14:15

SVEn zeggende: Mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als gij, en verkondigen ulieden, dat gij u zoudt van deze ijdele [dingen] bekeren tot den levenden God, Die gemaakt heeft den hemel, en de aarde, en de zee, en al hetgeen in dezelve is;
Steph και λεγοντες ανδρες τι ταυτα ποιειτε και ημεις ομοιοπαθεις εσμεν υμιν ανθρωποι ευαγγελιζομενοι υμας απο τουτων των ματαιων επιστρεφειν επι τον θεον τον ζωντα ος εποιησεν τον ουρανον και την γην και την θαλασσαν και παντα τα εν αυτοις
Trans.kai legontes andres ti tauta poieite kai ēmeis omoiopatheis esmen ymin anthrōpoi euangelizomenoi ymas apo toutōn tōn mataiōn epistrephein epi ton theon ton zōnta os epoiēsen ton ouranon kai tēn gēn kai tēn thalassan kai panta ta en autois

Algemeen

Zie ook: Schepping
Genesis 1:1, Psalm 33:6, Psalm 124:8, Psalm 146:6, Handelingen 10:26, Openbaring 14:7, Openbaring 19:10, Openbaring 22:9

Aantekeningen

En zeggende: Mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als gij, en verkondigen ulieden, dat gij u zoudt van deze ijdele [dingen] bekeren tot den levenden God, Die gemaakt heeft den hemel, en de aarde, en de zee, en al hetgeen in dezelve is;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
λεγοντες
zeggende

-
ανδρες
Mannen
τι
waarom
ταυτα
deze
ποιειτε
doet gij

-
και
ook
ημεις
Wij
ομοιοπαθεις
van gelijke bewegingen
εσμεν
zijn

-
υμιν
als gij
ανθρωποι
mensen
ευαγγελιζομενοι
en verkondigen

-
υμας
ulieden
απο
dat gij zoudt van
τουτων
deze dingen
των
-
ματαιων
ijdele
επιστρεφειν
bekeren

-
επι
tot
τον
-
θεον
God
τον
-
ζωντα
den levenden

-
ος
Die
εποιησεν
gemaakt heeft

-
τον
-
ουρανον
den hemel
και
en
την
-
γην
de aarde
και
en
την
-
θαλασσαν
de zee
και
en
παντα
al
τα
-
εν
hetgeen in
αυτοις
dezelve

En zeggende: Mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als gij, en verkondigen ulieden, dat gij u zoudt van deze ijdele [dingen] bekeren tot den levenden God, Die gemaakt heeft den hemel, en de aarde, en de zee, en al hetgeen in dezelve is;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!