Handelingen 1:1

SVHet eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren;
Steph τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω θεοφιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε και διδασκειν
Trans.ton men prōton logon epoiēsamēn peri pantōn ō theophile ōn ērxato o iēsous poiein te kai didaskein

Algemeen

Zie ook: Handelingen (boek), Jezus Christus, Nieuwe Testament, Theofilus

Titel

Auteur

Ontstaan

Thema

Synopsis

Inleiding 1:1-5
Jezus wordt opgenomen in de Hemel 1:6-11
Een opvolger van Judas aangewezen 1:12-26
Het pinksterfeest 2:1-42
Het leven van de eerste christenen 2:42 - 5:16
Zeven helpers gekozen 6:1-7
De geschiedenis van Stefanus 6:8 - 7:60
Het evangelie verkondigd buiten Jeruzalem 8
Bekering van Saulus (Paulus) 9:1-31
Verkondinging door Petrus in Judea en Samaria 9:32 - 11:18
De gelovigen in Antiochië 11:19-30
Gevangenschap en bevrijding van Petrus 12
Eerste zendingsreis van Paulus en Barnabas 13 - 14
Vergadering in Jeruzalem 15:1-35
Tweede zendingsreis van Paulus 15:36 - 18:22
Derde zendingsreis van Paulus 18:23 - 21:16
Paulus gevangen in Jeruzalem 21:17 - 23:22
Paulus voor de Romeinse gouverneurs en koning Agrippa 23:23 - 26:32
De zeereis naar Rome 27:1 - 28:15
Paulus te Rome 28:16-31

Aantekeningen

Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τον
-
μεν
-
πρωτον
Het eerste
λογον
boek
εποιησαμην
heb ik gemaakt

-
περι
van
παντων
al
ω
-
θεοφιλε
Theófilus
ων
-
ηρξατο
begonnen heeft

-
ο
-
ιησους
hetgeen Jezus
ποιειν
te doen

-
τε
beide
και
en
διδασκειν
te leren

-

Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!