Handelingen 22:22

SVZij hoorden hem nu tot dit woord toe; en zij verhieven hun stem, zeggende: Weg van de aarde met zulk een, want het is niet behoorlijk, dat hij leve.
Steph ηκουον δε αυτου αχρι τουτου του λογου και επηραν την φωνην αυτων λεγοντες αιρε απο της γης τον τοιουτον ου γαρ καθηκον αυτον ζην
Trans.ēkouon de autou achri toutou tou logou kai epēran tēn phōnēn autōn legontes aire apo tēs gēs ton toiouton ou gar kathēkon auton zēn

Algemeen

Zie ook: Handelingen 21:36

Aantekeningen

Zij hoorden hem nu tot dit woord toe; en zij verhieven hun stem, zeggende: Weg van de aarde met zulk een, want het is niet behoorlijk, dat hij leve.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ηκουον
Zij hoorden

-
δε
nu
αυτου
hem
αχρι
tot
τουτου
dit
του
-
λογου
woord
και
toe; en
επηραν
zij verhieven

-
την
-
φωνην
stem
αυτων
hun
λεγοντες
zeggende

-
αιρε
Weg

-
απο
van
της
-
γης
de aarde
τον
-
τοιουτον
met zulk
ου
het is niet
γαρ
een, want
καθηκεν
behoorlijk

-
αυτον
dat hij
ζην
leve

-

Zij hoorden hem nu tot dit woord toe; en zij verhieven hun stem, zeggende: Weg van de aarde met zulk een, want het is niet behoorlijk, dat hij leve.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!