Handelingen 22:3

SVIk ben een Joods man, en te Tarsen in Cilicie geboren, opgevoed in deze stad, aan de voeten van Gamaliel onderwezen naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet, zijnde een ijveraar Gods, gelijkerwijs gij allen heden zijt;
Steph εγω μεν ειμι ανηρ ιουδαιος γεγεννημενος εν ταρσω της κιλικιας ανατεθραμμενος δε εν τη πολει ταυτη παρα τους ποδας γαμαλιηλ πεπαιδευμενος κατα ακριβειαν του πατρωου νομου ζηλωτης υπαρχων του θεου καθως παντες υμεις εστε σημερον
Trans.egō men eimi anēr ioudaios gegennēmenos en tarsō tēs kilikias anatethrammenos de en tē polei tautē para tous podas gamaliēl pepaideumenos kata akribeian tou patrōou nomou zēlōtēs yparchōn tou theou kathōs pantes ymeis este sēmeron

Algemeen

Zie ook: Cilicië, Gamaliel, Tarsus (plaats)
Handelingen 5:34, Handelingen 9:11, Handelingen 21:39, 2 Corinthiers 11:22

Aantekeningen

Ik ben een Joods man, en te Tarsen in Cilicie geboren, opgevoed in deze stad, aan de voeten van Gamaliel onderwezen naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet, zijnde een ijveraar Gods, gelijkerwijs gij allen heden zijt;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγω
Ik
μεν
ειμι
ben

-
ανηρ
man
ιουδαιος
een Joods
γεγεννημενος
geboren

-
εν
in
ταρσω
Tarsen
της
-
κιλικιας
in Cilicië
ανατεθραμμενος
opgevoed

-
δε
-
εν
en te
τη
-
πολει
stad
ταυτη
-
παρα
aan
τους
-
ποδας
de voeten
γαμαλιηλ
van Gamáliël
πεπαιδευμενος
onderwezen

-
κατα
naar
ακριβειαν
de bescheidenste wijze
του
-
πατρωου
der vaderlijke
νομου
wet
ζηλωτης
een ijveraar
υπαρχων
zijnde

-
του
-
θεου
Gods
καθως
gelijkerwijs
παντες
allen
υμεις
gij
εστε
zijt

-
σημερον
heden

Ik ben een Joods man, en te Tarsen in Cilicie geboren, opgevoed in deze stad, aan de voeten van Gamaliel onderwezen naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet, zijnde een ijveraar Gods, gelijkerwijs gij allen heden zijt;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!