Handelingen 26:30

SVEn als hij dit gezegd had, stond de koning op, en de stadhouder, en Bernice, en die met hen gezeten waren;
Steph και ταυτα ειποντοσ αυτου ανεστη ο βασιλευς και ο ηγεμων η τε βερνικη και οι συγκαθημενοι αυτοις
Trans.kai tauta eipontos̱ autou anestē o basileus kai o ēgemōn ē te bernikē kai oi synkathēmenoi autois

Algemeen

Zie ook: Julia Berenice

Aantekeningen

En als hij dit gezegd had, stond de koning op, en de stadhouder, en Bernice, en die met hen gezeten waren;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ταυτα
als hij dit
ειποντος
gezegd had

-
αυτου
die met hen
ανεστη
stond

-
ο
-
βασιλευς
de koning
και
op, en
ο
-
ηγεμων
de stadhouder
η
-
τε
en
βερνικη
Berníce
και
en
οι
-
συγκαθημενοι
gezeten waren

-
αυτοις
-

En als hij dit gezegd had, stond de koning op, en de stadhouder, en Bernice, en die met hen gezeten waren;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!