Handelingen 2:37

SVEn als zij [dit] hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders?
Steph ακουσαντες δε κατενυγησαν τη καρδια ειπον τε προς τον πετρον και τους λοιπους αποστολους τι ποιησομεν ανδρες αδελφοι
Trans.akousantes de katenygēsan tē kardia eipon te pros ton petron kai tous loipous apostolous ti poiēsomen andres adelphoi

Algemeen

Zie ook: Hart (lichaamsdeel), Petrus
Zacharia 12:10, Lukas 3:10, Handelingen 9:6, Handelingen 16:30

Aantekeningen

En als zij [dit] hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ακουσαντες
als zij hoorden

-
δε
En
κατενυγησαν
werden zij verslagen

-
τη
-
καρδια
in het hart
ειπον
zeiden

-
τε
en
προς
tot
τον
-
πετρον
Petrus
και
en
τους
-
λοιπους
de andere
αποστολους
apostelen
τι
Wat
ποιησομεν
zullen wij doen

-
ανδρες
mannen
αδελφοι
broeders

En als zij [dit] hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!