Handelingen 2:38

SVEn Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
Steph πετρος δε εφη προς αυτους μετανοησατε και βαπτισθητω εκαστος υμων επι τω ονοματι ιησου χριστου εις αφεσιν αμαρτιων και ληψεσθε την δωρεαν του αγιου πνευματος
Trans.petros de ephē pros autous metanoēsate kai baptisthētō ekastos ymōn epi tō onomati iēsou christou eis aphesin amartiōn kai lēpsesthe tēn dōrean tou agiou pneumatos

Algemeen

Zie ook: Bekering, Doop, Gaven, Heilige Geest, Jezus Christus, Petrus, Zonde

Aantekeningen

En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πετρος
Petrus
δε
En
εφη
zeide

-
προς
tot
αυτους
hen
μετανοησατε
Bekeert

-
και
en
βαπτισθητω
worde gedoopt

-
εκαστος
een iegelijk
υμων
van
επι
in
τω
-
ονοματι
den Naam
ιησου
van Jezus
χριστου
Christus
εις
tot
αφεσιν
vergeving
αμαρτιων
der zonden
και
en
ληψεσθε
ontvangen

-
την
-
δωρεαν
gij zult de gave
του
-
αγιου
des Heiligen
πνευματος
Geestes

En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!