Handelingen 5:31

SVDeze heeft God door Zijn rechter[hand] verhoogd [tot] een Vorst en Zaligmaker, om Israel te geven bekering en vergeving der zonden.
Steph τουτον ο θεος αρχηγον και σωτηρα υψωσεν τη δεξια αυτου δουναι μετανοιαν τω ισραηλ και αφεσιν αμαρτιων
Trans.touton o theos archēgon kai sōtēra ypsōsen tē dexia autou dounai metanoian tō israēl kai aphesin amartiōn

Algemeen

Zie ook: Bekering
Handelingen 2:33, Handelingen 3:15, Filippenzen 2:9

Aantekeningen

Deze heeft God door Zijn rechter[hand] verhoogd [tot] een Vorst en Zaligmaker, om Israel te geven bekering en vergeving der zonden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τουτον
Deze
ο
-
θεος
heeft God
αρχηγον
een Vorst
και
en
σωτηρα
Zaligmaker
υψωσεν
verhoogd

-
τη
-
δεξια
rechter
αυτου
door Zijn
δουναι
te geven

-
μετανοιαν
bekering
τω
-
ισραηλ
om Israël
και
en
αφεσιν
vergeving
αμαρτιων
der zonden

Deze heeft God door Zijn rechter[hand] verhoogd [tot] een Vorst en Zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!