Handelingen 6:3

SVZiet dan om, broeders, naar zeven mannen uit u, die [goede] getuigenis hebben, vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak.
Steph επισκεψασθε ουν αδελφοι ανδρας εξ υμων μαρτυρουμενους επτα πληρεις πνευματος αγιου και σοφιας ους καταστησομεν επι της χρειας ταυτης
Trans.episkepsasthe oun adelphoi andras ex ymōn martyroumenous epta plēreis pneumatos agiou kai sophias ous katastēsomen epi tēs chreias tautēs

Algemeen

Zie ook: Diakenen, Heilige Geest, Management, Wijsheid
Deuteronomium 1:13, Handelingen 1:21, Handelingen 16:2, 1 Timotheus 3:7

Aantekeningen

Ziet dan om, broeders, naar zeven mannen uit u, die [goede] getuigenis hebben, vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

επισκεψασθε
Ziet

-
ουν
dan
αδελφοι
om, broeders
ανδρας
mannen
εξ
uit
υμων
-
μαρτυρουμενους
die getuigenis hebben

-
επτα
naar zeven
πληρεις
vol
πνευματος
Geestes
αγιου
des Heiligen
και
en
σοφιας
der wijsheid
ους
welke
καταστησωμεν
wij mogen stellen

-
επι
over
της
-
χρειας
nodige zaak
ταυτης
-

Ziet dan om, broeders, naar zeven mannen uit u, die [goede] getuigenis hebben, vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!