Handelingen 7:1

SVEn de hogepriester zeide: Zijn dan deze dingen alzo?
Steph ειπεν δε ο αρχιερευς ει αρα ταυτα ουτως εχει
Trans.eipen de o archiereus ei ara tauta outōs echei

Algemeen

Zie ook: Ambten, Hogepriester

Overzicht


Aantekeningen

En de hogepriester zeide: Zijn dan deze dingen alzo?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
zeide

-
δε
En
ο
-
αρχιερευς
de hogepriester
ει
-
αρα
-
ταυτα
dan deze dingen
ουτως
alzo
εχει
Zijn

-

En de hogepriester zeide: Zijn dan deze dingen alzo?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!