Handelingen 8:32

SVEn de plaats der Schriftuur, die hij las, was deze: Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is voor dien, die het scheert, alzo doet Hij Zijn mond niet open.
Steph η δε περιοχη της γραφης ην ανεγινωσκεν ην αυτη ως προβατον επι σφαγην ηχθη και ως αμνος εναντιον του κειροντοσ αυτον αφωνος ουτως ουκ ανοιγει το στομα αυτου
Trans.ē de periochē tēs graphēs ēn aneginōsken ēn autē ōs probaton epi sphagēn ēchthē kai ōs amnos enantion tou keirontos̱ auton aphōnos outōs ouk anoigei to stoma autou

Algemeen

Zie ook: Dierenoffers, type van Christus, Lam Gods, Lam, lammetje, Schapen
Jesaja 53:7

Aantekeningen

En de plaats der Schriftuur, die hij las, was deze: Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is voor dien, die het scheert, alzo doet Hij Zijn mond niet open.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

η
-
δε
En
περιοχη
de plaats
της
-
γραφης
der Schriftuur
ην
die
ανεγινωσκεν
hij las

-
ην
was

-
αυτη
deze
ως
gelijk
προβατον
een schaap
επι
ter
σφαγην
slachting
ηχθη
geleid

-
και
en
ως
Hij is gelijk
αμνος
een lam
εναντιον
is voor
του
-
κειροντος
scheert

-
αυτον
Hij Zijn
αφωνος
stemmeloos
ουτως
alzo
ουκ
niet
ανοιγει
doet

-
το
-
στομα
mond
αυτου
dien, die het

En de plaats der Schriftuur, die hij las, was deze: Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is voor dien, die het scheert, alzo doet Hij Zijn mond niet open.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!