Handelingen 9:25

SVDoch de discipelen namen hem des nachts, en lieten [hem] neder door den muur, [hem] aflatende in een mand.
Steph λαβοντες δε αυτον οι μαθηται νυκτος καθηκαν δια του τειχους χαλασαντες εν σπυριδι
Trans.labontes de auton oi mathētai nyktos kathēkan dia tou teichous chalasantes en spyridi

Algemeen

Zie ook: Mand, Stadsmuur, Stadspoort
Jozua 2:15, 1 Samuel 19:12, 2 Corinthiers 11:33

Aantekeningen

Doch de discipelen namen hem des nachts, en lieten [hem] neder door den muur, [hem] aflatende in een mand.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λαβοντες
namen

-
δε
Doch
αυτον
hem
οι
-
μαθηται
de discipelen
νυκτος
des nachts
καθηκαν
en lieten neder

-
δια
door
του
-
τειχους
den muur
χαλασαντες
aflatende

-
εν
in
σπυριδι
een mand

Doch de discipelen namen hem des nachts, en lieten [hem] neder door den muur, [hem] aflatende in een mand.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!