Handelingen 9:27

SVMaar Barnabas, hem tot zich nemende, leidde [hem] tot de apostelen, en verhaalde hun, hoe hij op den weg den Heere gezien had, en dat Hij tot hem gesproken had; en hoe hij te Damaskus vrijmoediglijk gesproken had in den Naam van Jezus.
Steph βαρναβας δε επιλαβομενος αυτον ηγαγεν προς τους αποστολους και διηγησατο αυτοις πως εν τη οδω ειδεν τον κυριον και οτι ελαλησεν αυτω και πως εν δαμασκω επαρρησιασατο εν τω ονοματι του ιησου
Trans.barnabas de epilabomenos auton ēgagen pros tous apostolous kai diēgēsato autois pōs en tē odō eiden ton kyrion kai oti elalēsen autō kai pōs en damaskō eparrēsiasato en tō onomati tou iēsou

Algemeen

Zie ook: Barnabas, Damascus, Discipelen (twaalf), Jezus Christus, Pad, Straat, Weg, Vrijmoedigheid
Handelingen 11:25

Aantekeningen

Maar Barnabas, hem tot zich nemende, leidde [hem] tot de apostelen, en verhaalde hun, hoe hij op den weg den Heere gezien had, en dat Hij tot hem gesproken had; en hoe hij te Damaskus vrijmoediglijk gesproken had in den Naam van Jezus.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

βαρναβας
Bárnabas
δε
Maar
επιλαβομενος
tot zich nemende

-
αυτον
hem
ηγαγεν
leidde

-
προς
tot
τους
-
αποστολους
de apostelen
και
en
διηγησατο
verhaalde

-
αυτοις
hun
πως
hoe
εν
hij op
τη
-
οδω
den weg
ειδεν
gezien had

-
τον
-
κυριον
den Heere
και
en
οτι
dat
ελαλησεν
gesproken had

-
αυτω
Hij tot hem
και
en
πως
hoe
εν
hij te
δαμασκω
Damaskus
επαρρησιασατο
vrijmoediglijk gesproken had

-
εν
in
τω
-
ονοματι
den Naam
του
-
ιησου
van Jezus

Maar Barnabas, hem tot zich nemende, leidde [hem] tot de apostelen, en verhaalde hun, hoe hij op den weg den Heere gezien had, en dat Hij tot hem gesproken had; en hoe hij te Damaskus vrijmoediglijk gesproken had in den Naam van Jezus.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!