Hebreeen 10:15

SVEn de Heilige Geest getuigt het ons ook.
Steph μαρτυρει δε ημιν και το πνευμα το αγιον μετα γαρ το προειρηκεναι
Trans.martyrei de ēmin kai to pneuma to agion meta gar to proeirēkenai

Algemeen

Zie ook: Heilige Geest

Aantekeningen

En de Heilige Geest getuigt het ons ook.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μαρτυρει
getuigt

-
δε
En
ημιν
het ons
και
ook
το
-
πνευμα
Geest
το
-
αγιον
de Heilige
μετα
-
γαρ
-
το
-
προειρηκεναι
-

-

En de Heilige Geest getuigt het ons ook.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!