Hebreeen 10:35

SVWerpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft.
Steph μη αποβαλητε ουν την παρρησιαν υμων ητις εχει μισθαποδοσιαν μεγαλην
Trans.mē apobalēte oun tēn parrēsian ymōn ētis echei misthapodosian megalēn

Algemeen

Zie ook: Vrijmoedigheid

Aantekeningen

Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μη
niet
αποβαλητε
Werpt

-
ουν
dan
την
-
παρρησιαν
vrijmoedigheid
υμων
uw
ητις
welke
εχει
heeft

-
μισθαποδοσιαν
vergelding des loons
μεγαλην
een grote

Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!