Hebreeen 11:19

SVWaaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft.
Steph λογισαμενος οτι και εκ νεκρων εγειρειν δυνατος ο θεος οθεν αυτον και εν παραβολη εκομισατο
Trans.logisamenos oti kai ek nekrōn egeirein dynatos o theos othen auton kai en parabolē ekomisato

Algemeen

Zie ook: Genesis 22:4

Aantekeningen

Waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft.

Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λογισαμενος
overleggende

-
οτι
dat
και
ook
εκ
uit
νεκρων
de doden
εγειρειν
te verwekken

-
δυνατος
machtig
ο
-
θεος
God
οθεν
Waaruit
αυτον
hij hem
και
was, ook
εν
bij
παραβολη
gelijkenis
εκομισατο
wedergekregen heeft

-

Waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!