Hebreeen 13:7

SVGedenkt uwer voorgangeren, die u het Woord Gods gesproken hebben; [en] volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst [hunner] wandeling.
Steph μνημονευετε των ηγουμενων υμων οιτινες ελαλησαν υμιν τον λογον του θεου ων αναθεωρουντες την εκβασιν της αναστροφης μιμεισθε την πιστιν
Trans.mnēmoneuete tōn ēgoumenōn ymōn oitines elalēsan ymin ton logon tou theou ōn anatheōrountes tēn ekbasin tēs anastrophēs mimeisthe tēn pistin

Algemeen

Zie ook: Heiligheid, Leiderschap, Predikant, Woord van God
Hebreeen 13:17

Aantekeningen

Gedenkt uwer voorgangeren, die u het Woord Gods gesproken hebben; [en] volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst [hunner] wandeling.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μνημονευετε
Gedenkt

-
των
-
ηγουμενων
voorgangeren

-
υμων
uwer
οιτινες
die
ελαλησαν
gesproken hebben

-
υμιν
-
τον
-
λογον
het Woord
του
-
θεου
Gods
ων
hun
αναθεωρουντες
aanschouwende

-
την
-
εκβασιν
de uitkomst
της
-
αναστροφης
wandeling
μιμεισθε
na

-
την
-
πιστιν
geloof

Gedenkt uwer voorgangeren, die u het Woord Gods gesproken hebben; [en] volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst [hunner] wandeling.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!