Hebreeen 2:4

SVGod bovendien medegetuigende door tekenen, en wonderen, en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes, naar Zijn wil.
Steph συνεπιμαρτυρουντος του θεου σημειοις τε και τερασιν και ποικιλαις δυναμεσιν και πνευματος αγιου μερισμοις κατα την αυτου θελησιν
Trans.synepimartyrountos tou theou sēmeiois te kai terasin kai poikilais dynamesin kai pneumatos agiou merismois kata tēn autou thelēsin

Algemeen

Zie ook: Heilige Geest, Wonderen
Markus 16:20, Handelingen 14:3, Handelingen 19:11

Aantekeningen

God bovendien medegetuigende door tekenen, en wonderen, en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes, naar Zijn wil.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

συνεπιμαρτυρουντος
medegetuigende

-
του
-
θεου
God
σημειοις
door tekenen
τε
bovendien
και
en
τερασιν
wonderen
και
en
ποικιλαις
menigerlei
δυναμεσιν
krachten
και
en
πνευματος
Geestes
αγιου
des Heiligen
μερισμοις
bedelingen
κατα
naar
την
-
αυτου
Zijn
θελησιν
wil

God bovendien medegetuigende door tekenen, en wonderen, en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes, naar Zijn wil.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!