Hebreeen 5:12

SVWant gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege den tijd, hebt wederom van node, dat men u lere, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods; en gij zijt geworden, [als] die melk van node hebben, en niet vaste spijze.
Steph και γαρ οφειλοντες ειναι διδασκαλοι δια τον χρονον παλιν χρειαν εχετε του διδασκειν υμας τινα τα στοιχεια της αρχης των λογιων του θεου και γεγονατε χρειαν εχοντες γαλακτος και ου στερεας τροφης
Trans.kai gar opheilontes einai didaskaloi dia ton chronon palin chreian echete tou didaskein ymas tina ta stoicheia tēs archēs tōn logiōn tou theou kai gegonate chreian echontes galaktos kai ou stereas trophēs

Algemeen

Zie ook: Fundament (Geestelijk), Leraar, Melk
1 Corinthiers 3:1, 1 Corinthiers 3:2, 1 Corinthiers 3:3

Aantekeningen

Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege den tijd, hebt wederom van node, dat men u lere, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods; en gij zijt geworden, [als] die melk van node hebben, en niet vaste spijze.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
en
γαρ
Want
οφειλοντες
behoordet

-
ειναι
te zijn

-
διδασκαλοι
gij, daar gij leraars
δια
vanwege
τον
-
χρονον
den tijd
παλιν
wederom
χρειαν
van node
εχετε
hebben

-
του
-
διδασκειν
lere

-
υμας
dat men
τινα
welke
τα
-
στοιχεια
beginselen
της
-
αρχης
de eerste
των
-
λογιων
zijn der woorden
του
-
θεου
Gods
και
en
γεγονατε
gij zijt geworden

-
χρειαν
van node
εχοντες
hebt

-
γαλακτος
die melk
και
-
ου
niet
στερεας
vaste
τροφης
spijze

Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege den tijd, hebt wederom van node, dat men u lere, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods; en gij zijt geworden, [als] die melk van node hebben, en niet vaste spijze.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!