Hebreeen 7:9

SVEn, om zo te spreken, ook Levi, die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven;
Steph και ως επος ειπειν δια αβρααμ και λευι ο δεκατας λαμβανων δεδεκατωται
Trans.kai ōs epos eipein dia abraam kai leui o dekatas lambanōn dedekatōtai

Algemeen

Zie ook: Abraham, Levieten, Tienden (geven)

Aantekeningen

En, om zo te spreken, ook Levi, die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ως
om zo
επος
te spreken
ειπειν
-

-
δια
heeft door
αβρααμ
Abraham
και
ook
λευι
Levi
ο
die
δεκατας
tienden
λαμβανων
neemt

-
δεδεκατωται
tienden gegeven

-

En, om zo te spreken, ook Levi, die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!