Jakobus 1:18

SVNaar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn [als] eerstelingen Zijner schepselen.
Steph βουληθεις απεκυησεν ημας λογω αληθειας εις το ειναι ημας απαρχην τινα των αυτου κτισματων
Trans.boulētheis apekyēsen ēmas logō alētheias eis to einai ēmas aparchēn tina tōn autou ktismatōn

Algemeen

Zie ook: Eerstelingen
1 Corinthiers 4:15, Galaten 4:19, 1 Petrus 1:23

Aantekeningen

Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn [als] eerstelingen Zijner schepselen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

βουληθεις
Naar Zijn wil

-
απεκυησεν
gebaard

-
ημας
heeft Hij ons
λογω
door het Woord
αληθειας
der waarheid
εις
opdat
το
-
ειναι
zouden zijn

-
ημας
wij
απαρχην
eerstelingen
τινα
-
των
-
αυτου
Zijner
κτισματων
schepselen

Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn [als] eerstelingen Zijner schepselen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!