Jakobus 1:19

SVZo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn;
Steph ωστε αδελφοι μου αγαπητοι εστω πας ανθρωπος ταχυς εις το ακουσαι βραδυς εις το λαλησαι βραδυς εις οργην
Trans.ōste adelphoi mou agapētoi estō pas anthrōpos tachys eis to akousai bradys eis to lalēsai bradys eis orgēn

Algemeen

Zie ook: Lankmoedig
Spreuken 17:27, Prediker 5:1

Aantekeningen

Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ωστε
Zo dan
αδελφοι
broeders
μου
mijn
αγαπητοι
geliefde
εστω
zij

-
πας
een iegelijk
ανθρωπος
mens
ταχυς
ras
εις
om
το
-
ακουσαι
te horen

-
βραδυς
traag
εις
tot
το
-
λαλησαι
te spreken

-
βραδυς
traag
εις
om
οργην
toorn

Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!