Jakobus 1:2

SVAcht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt;
Steph πασαν χαραν ηγησασθε αδελφοι μου οταν πειρασμοις περιπεσητε ποικιλοις
Trans.pasan charan ēgēsasthe adelphoi mou otan peirasmois peripesēte poikilois

Algemeen

Zie ook: Beproeving, Verzoeking
Mattheus 5:11, Romeinen 5:3, 1 Petrus 1:6

Aantekeningen

Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πασαν
voor grote
χαραν
vreugde
ηγησασθε
Acht het

-
αδελφοι
broeders
μου
mijn
οταν
wanneer
πειρασμοις
verzoekingen
περιπεσητε
valt

-
ποικιλοις
gij in velerlei

Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!