Johannes 17:10

SVEn al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt.
Steph και τα εμα παντα σα εστιν και τα σα εμα και δεδοξασμαι εν αυτοις
Trans.kai ta ema panta sa estin kai ta sa ema kai dedoxasmai en autois

Algemeen

Zie ook: Hogepriesterlijk gebed
Johannes 16:15

Aantekeningen

En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
τα
-
εμα
het Mijne
παντα
al
σα
Uw
εστιν
is

-
και
en
τα
-
σα
het Uwe
εμα
is Mijn
και
en
δεδοξασμαι
verheerlijkt

-
εν
Ik ben in
αυτοις
hen

En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!