Johannes 18:10

SVSimon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelve [uit], en sloeg des hogepriesters dienstknecht, en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van den dienstknecht was Malchus.
Steph σιμων ουν πετρος εχων μαχαιραν ειλκυσεν αυτην και επαισεν τον του αρχιερεως δουλον και απεκοψεν αυτου το ωτιον το δεξιον ην δε ονομα τω δουλω μαλχος
Trans.simōn oun petros echōn machairan eilkysen autēn kai epaisen ton tou archiereōs doulon kai apekopsen autou to ōtion to dexion ēn de onoma tō doulō malchos

Algemeen

Zie ook: Hogepriester, Malchus, Petrus, Zwaard
Mattheus 26:51, Markus 14:47, Lukas 22:50

Aantekeningen

Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelve [uit], en sloeg des hogepriesters dienstknecht, en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van den dienstknecht was Malchus.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

σιμων
Simon
ουν
dan
πετρος
Petrus
εχων
hebbende

-
μαχαιραν
een zwaard
ειλκυσεν
trok

-
αυτην
hetzelve
και
en
επαισεν
sloeg

-
τον
-
του
-
αρχιερεως
des hogepriesters
δουλον
dienstknecht
και
en
απεκοψεν
hieuw

-
αυτου
zijn
το
-
ωτιον
-
το
-
δεξιον
rechteroor
ην
was

-
δε
En
ονομα
de naam
τω
-
δουλω
van den dienstknecht
μαλχος
Malchus

Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelve [uit], en sloeg des hogepriesters dienstknecht, en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van den dienstknecht was Malchus.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!