Johannes 19:2

SVEn de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten [die] op Zijn hoofd, en wierpen Hem een purperen kleed om;
Steph και οι στρατιωται πλεξαντες στεφανον εξ ακανθων επεθηκαν αυτου τη κεφαλη και ιματιον πορφυρουν περιεβαλον αυτον
Trans.kai oi stratiōtai plexantes stephanon ex akanthōn epethēkan autou tē kephalē kai imation porphyroun periebalon auton

Algemeen

Zie ook: Christusdoorn Jujube, Doornenkroon, Jezus Christus (dood), Soldaten
Mattheus 27:29, Markus 15:17

Aantekeningen

En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten [die] op Zijn hoofd, en wierpen Hem een purperen kleed om;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οι
-
στρατιωται
de krijgsknechten
πλεξαντες
gevlochten hebbende

-
στεφανον
een kroon
εξ
van
ακανθων
doornen
επεθηκαν
zetten op

-
αυτου
Hem
τη
-
κεφαλη
hoofd
και
en
ιματιον
kleed
πορφυρουν
een purperen
περιεβαλον
wierpen

-
αυτον
Zijn

En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten [die] op Zijn hoofd, en wierpen Hem een purperen kleed om;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!