Johannes 5:27

SVEn heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is.
Steph και εξουσιαν εδωκεν αυτω και κρισιν ποιειν οτι υιος ανθρωπου εστιν
Trans.kai exousian edōken autō kai krisin poiein oti yios anthrōpou estin

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus (God), Zoon des mensen

Aantekeningen

En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εξουσιαν
macht
εδωκεν
gegeven

-
αυτω
heeft Hem
και
ook
κρισιν
gericht
ποιειν
te houden

-
οτι
omdat
υιος
Zoon
ανθρωπου
Hij des mensen
εστιν
is

-

En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!