Johannes 6:12

SVEn als zij verzadigd waren, zeide Hij tot Zijn discipelen: Vergadert de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren ga.
Steph ως δε ενεπλησθησαν λεγει τοις μαθηταις αυτου συναγαγετε τα περισσευσαντα κλασματα ινα μη τι αποληται
Trans.ōs de eneplēsthēsan legei tois mathētais autou synagagete ta perisseusanta klasmata ina mē ti apolētai

Algemeen

Zie ook: Spijziging (wonderbaarlijke)

Aantekeningen

En als zij verzadigd waren, zeide Hij tot Zijn discipelen: Vergadert de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren ga.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ως
als
δε
En
ενεπλησθησαν
zij verzadigd waren

-
λεγει
zeide Hij

-
τοις
-
μαθηταις
discipelen
αυτου
tot Zijn
συναγαγετε
Vergadert

-
τα
-
περισσευσαντα
de overgeschoten

-
κλασματα
brokken
ινα
opdat
μη
-
τι
er niets
αποληται
verloren ga

-

En als zij verzadigd waren, zeide Hij tot Zijn discipelen: Vergadert de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren ga.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!