Johannes 6:28

SVZij zeiden dan tot Hem: Wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken?
Steph ειπον ουν προς αυτον τι ποιουμεν ινα εργαζωμεθα τα εργα του θεου
Trans.eipon oun pros auton ti poioumen ina ergazōmetha ta erga tou theou

Aantekeningen

Zij zeiden dan tot Hem: Wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπον
Zij zeiden

-
ουν
dan
προς
tot
αυτον
Hem
τι
Wat
ποιωμεν
zullen wij doen

-
ινα
opdat
εργαζωμεθα
mogen werken

-
τα
-
εργα
wij de werken
του
-
θεου
Gods

Zij zeiden dan tot Hem: Wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!