Johannes 6:38

SVWant Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft.
Steph οτι καταβεβηκα εκ του ουρανου ουχ ινα ποιω το θελημα το εμον αλλα το θελημα του πεμψαντος με
Trans.oti katabebēka ek tou ouranou ouch ina poiō to thelēma to emon alla to thelēma tou pempsantos me

Algemeen

Zie ook: Mattheus 26:39, Markus 14:36, Lukas 22:42, Johannes 5:30

Aantekeningen

Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οτι
Want
καταβεβηκα
nedergedaald

-
εκ
Ik ben uit
του
-
ουρανου
den hemel
ουχ
niet
ινα
opdat
ποιω
zou doen

-
το
-
θελημα
den wil
το
-
εμον
Ik Mijn
αλλα
maar
το
-
θελημα
wil
του
-
πεμψαντος
gezonden heeft

-
με
Desgenen, Die Mij

Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!