Johannes 6:41

SVDe Joden dan murmureerden over Hem, omdat Hij gezegd had: Ik ben het Brood, Dat uit den hemel nedergedaald is.
Steph εγογγυζον ουν οι ιουδαιοι περι αυτου οτι ειπεν εγω ειμι ο αρτος ο καταβας εκ του ουρανου
Trans.egongyzon oun oi ioudaioi peri autou oti eipen egō eimi o artos o katabas ek tou ouranou

Algemeen

Zie ook: Brood

Aantekeningen

De Joden dan murmureerden over Hem, omdat Hij gezegd had: Ik ben het Brood, Dat uit den hemel nedergedaald is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγογγυζον
murmureerden

-
ουν
dan
οι
Dat
ιουδαιοι
De Joden
περι
over
αυτου
Hem
οτι
omdat
ειπεν
Hij gezegd had

-
εγω
Ik
ειμι
ben

-
ο
-
αρτος
het Brood
ο
-
καταβας
nedergedaald is

-
εκ
uit
του
-
ουρανου
den hemel

De Joden dan murmureerden over Hem, omdat Hij gezegd had: Ik ben het Brood, Dat uit den hemel nedergedaald is.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!