Johannes 6:46

SVNiet dat iemand den Vader gezien heeft, dan Die van God is; Deze heeft den Vader gezien.
Steph ουχ οτι τον πατερα τισ εωρακεν ει μη ο ων παρα του θεου ουτος εωρακεν τον πατερα
Trans.ouch oti ton patera tis̱ eōraken ei mē o ōn para tou theou outos eōraken ton patera

Algemeen

Zie ook: Mattheus 11:27, Lukas 10:22, Johannes 1:18, Johannes 7:29, Johannes 8:19

Aantekeningen

Niet dat iemand den Vader gezien heeft, dan Die van God is; Deze heeft den Vader gezien.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουχ
Niet
οτι
dat
τον
Die
πατερα
den Vader
τις
iemand
εωρακεν
gezien heeft

-
ει
-
μη
-
ο
-
ων
is

-
παρα
van
του
-
θεου
God
ουτος
Deze
εωρακεν
gezien

-
τον
-
πατερα
heeft den Vader

Niet dat iemand den Vader gezien heeft, dan Die van God is; Deze heeft den Vader gezien.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!