Klaagliederen 5:7

SVOnze vaders hebben gezondigd, en zijn niet [meer], en wij dragen hun ongerechtigheden.
WLCאֲבֹתֵ֤ינוּ חָֽטְאוּ֙ [אֵינָם כ] (וְאֵינָ֔ם ק) [אֲנַחְנוּ כ] (וַאֲנַ֖חְנוּ ק) עֲוֹנֹתֵיהֶ֥ם סָבָֽלְנוּ׃
Trans.’ăḇōṯênû ḥāṭə’û ’ênām wə’ênām ’ănaḥənû wa’ănaḥənû ‘ăwōnōṯêhem sāḇālənû:

Algemeen

Zie ook: Qere en Ketiv, Zonde

Aantekeningen

Onze vaders hebben gezondigd, en zijn niet [meer], en wij dragen hun ongerechtigheden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

אֲבֹתֵ֤ינוּ

Onze vaders

חָֽטְאוּ֙

hebben gezondigd

אינם

en zijn niet

וְ

-

אֵינָ֔ם

-

אנחנו

-

וַ

-

אֲנַ֖חְנוּ

-

עֲוֺנֹתֵיהֶ֥ם

hun ongerechtigheden

סָבָֽלְנוּ

en wij dragen


Onze vaders hebben gezondigd, en zijn niet [meer], en wij dragen hun ongerechtigheden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!