Lukas 10:38

SVEn het geschiedde, als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek; en een zekere vrouw, met name Martha, ontving Hem in haar huis.
Steph εγενετο δε εν τω πορευεσθαι αυτους και αυτος εισηλθεν εις κωμην τινα γυνη δε τις ονοματι μαρθα υπεδεξατο αυτον εισ τον οικον αυτησ
Trans.egeneto de en tō poreuesthai autous kai autos eisēlthen eis kōmēn tina gynē de tis onomati martha ypedexato auton eis̱ ton oikon autēs̱

Algemeen

Zie ook: Martha

Aantekeningen

En het geschiedde, als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek; en een zekere vrouw, met name Martha, ontving Hem in haar huis.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγενετο
het geschiedde

-
δε
En
εν
als
τω
-
πορευεσθαι
reisden

-
αυτους
zij
και
dat
αυτος
Hij
εισηλθεν
kwam

-
εις
in
κωμην
vlek
τινα
een zekere
γυνη
vrouw
δε
en
τις
een
ονοματι
met name
μαρθα
Martha
υπεδεξατο
ontving

-
αυτον
Hem
εις
in
τον
-
οικον
huis
αυτης
haar

En het geschiedde, als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek; en een zekere vrouw, met name Martha, ontving Hem in haar huis.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!