Lukas 17:37

SVEn zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Heere? En Hij zeide tot hen: Waar het lichaam is, aldaar zullen de arenden vergaderd worden.
Steph και αποκριθεντες λεγουσιν αυτω που κυριε ο δε ειπεν αυτοις οπου το σωμα εκει συναχθησονται οι αετοι
Trans.kai apokrithentes legousin autō pou kyrie o de eipen autois opou to sōma ekei synachthēsontai oi aetoi

Algemeen

Zie ook: Arend / Adelaar
Job 39:33, Mattheus 24:28

Aantekeningen

En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Heere? En Hij zeide tot hen: Waar het lichaam is, aldaar zullen de arenden vergaderd worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αποκριθεντες
zij antwoordden

-
λεγουσιν
en zeiden

-
αυτω
tot Hem
που
Waar
κυριε
Heere
ο
-
δε
En
ειπεν
Hij zeide

-
αυτοις
tot hen
οπου
Waar
το
-
σωμα
het lichaam
εκει
is, aldaar
συναχθησονται
vergaderd worden

-
οι
-
αετοι
zullen de arenden

En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Heere? En Hij zeide tot hen: Waar het lichaam is, aldaar zullen de arenden vergaderd worden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!