Lukas 1:17

SVEn hij zal voor Hem heengaan, in den geest en de kracht van Elias, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk.
Steph και αυτος προελευσεται ενωπιον αυτου εν πνευματι και δυναμει ηλιου επιστρεψαι καρδιας πατερων επι τεκνα και απειθεις εν φρονησει δικαιων ετοιμασαι κυριω λαον κατεσκευασμενον
Trans.kai autos proeleusetai enōpion autou en pneumati kai dynamei ēliou epistrepsai kardias paterōn epi tekna kai apeitheis en phronēsei dikaiōn etoimasai kyriō laon kateskeuasmenon

Algemeen

Zie ook: Elia, Hart (lichaamsdeel)
Maleachi 4:6, Mattheus 3:2, Mattheus 11:14, Markus 9:12

Aantekeningen

En hij zal voor Hem heengaan, in den geest en de kracht van Elias, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αυτος
hij
προελευσεται
heengaan

-
ενωπιον
zal voor
αυτου
Hem
εν
in
πνευματι
den geest
και
en
δυναμει
de kracht
ηλιου
van Elías
επιστρεψαι
om te bekeren

-
καρδιας
de harten
πατερων
der vaderen
επι
tot
τεκνα
de kinderen
και
en
απειθεις
de ongehoorzamen
εν
tot
φρονησει
de voorzichtigheid
δικαιων
der rechtvaardigen
ετοιμασαι
te bereiden

-
κυριω
om den Heere
λαον
volk
κατεσκευασμενον
een toegerust

-

En hij zal voor Hem heengaan, in den geest en de kracht van Elias, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!