Lukas 23:41

SVEn wij toch rechtvaardiglijk; want wij ontvangen [straf], waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.
Steph και ημεις μεν δικαιως αξια γαρ ων επραξαμεν απολαμβανομεν ουτος δε ουδεν ατοπον επραξεν
Trans.kai ēmeis men dikaiōs axia gar ōn epraxamen apolambanomen outos de ouden atopon epraxen

Algemeen

Zie ook: Vijf Solas

Aantekeningen

En wij toch rechtvaardiglijk; want wij ontvangen [straf], waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ημεις
wij
μεν
toch
δικαιως
rechtvaardiglijk
αξια
waardig
γαρ
want
ων
hetgeen wij
επραξαμεν
heeft

-
απολαμβανομεν
wij ontvangen

-
ουτος
Deze
δε
maar
ουδεν
niets
ατοπον
onbehoorlijks
επραξεν
gedaan hebben

-

En wij toch rechtvaardiglijk; want wij ontvangen [straf], waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!