Lukas 24:39

SVZiet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet; want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb.
Steph ιδετε τας χειρας μου και τους ποδας μου οτι αυτοσ εγω ειμι ψηλαφησατε με και ιδετε οτι πνευμα σαρκα και οστεα ουκ εχει καθως εμε θεωρειτε εχοντα
Trans.idete tas cheiras mou kai tous podas mou oti autos̱ egō eimi psēlaphēsate me kai idete oti pneuma sarka kai ostea ouk echei kathōs eme theōreite echonta

Algemeen

Zie ook: Hand (lichaamsdeel)

Aantekeningen

Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet; want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιδετε
Ziet

-
τας
-
χειρας
handen
μου
Mijn
και
en
τους
-
ποδας
voeten
μου
Mijn
οτι
want
αυτος
het Zelf
εγω
Ik
ειμι
ben

-
ψηλαφησατε
tast

-
με
Mij
και
aan, en
ιδετε
ziet

-
οτι
want
πνευμα
een geest
σαρκα
vlees
και
en
οστεα
benen
ουκ
geen
εχει
heeft

-
καθως
gelijk
εμε
dat Ik
θεωρειτε
gij ziet

-
εχοντα
heb

-

Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet; want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!