Lukas 24:47

SVEn in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.
Steph και κηρυχθηναι επι τω ονοματι αυτου μετανοιαν και αφεσιν αμαρτιων εις παντα τα εθνη αρξαμενον απο ιερουσαλημ
Trans.kai kērychthēnai epi tō onomati autou metanoian kai aphesin amartiōn eis panta ta ethnē arxamenon apo ierousalēm

Algemeen

Zie ook: Jeruzalem
Handelingen 2:4, Handelingen 13:38, 1 Johannes 2:12

Aantekeningen

En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
κηρυχθηναι
gepredikt worden

-
επι
in
τω
-
ονοματι
Naam
αυτου
Zijn
μετανοιαν
bekering
και
en
αφεσιν
vergeving
αμαρτιων
der zonden
εις
onder
παντα
alle
τα
-
εθνη
volken
αρξαμενον
beginnende

-
απο
van
ιερουσαλημ
Jeruzalem

En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!