Lukas 2:18

SVEn allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders.
Steph και παντες οι ακουσαντες εθαυμασαν περι των λαληθεντων υπο των ποιμενων προς αυτους
Trans.kai pantes oi akousantes ethaumasan peri tōn lalēthentōn ypo tōn poimenōn pros autous

Algemeen

Zie ook: Herder

Aantekeningen

En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
παντες
allen
οι
hetgeen
ακουσαντες
die het hoorden

-
εθαυμασαν
verwonderden zich

-
περι
over
των
-
λαληθεντων
gezegd werd

-
υπο
van
των
-
ποιμενων
de herders
προς
hun
αυτους
-

En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!