Lukas 4:18

SVDe Geest des Heeren [is] op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart;
Steph πνευμα κυριου επ εμε ου ενεκεν εχρισεν με ευαγγελιζεσθαι πτωχοις απεσταλκεν με ιασασθαι τουσ συντετριμμενουσ την καρδιαν κηρυξαι αιχμαλωτοις αφεσιν και τυφλοις αναβλεψιν αποστειλαι τεθραυσμενους εν αφεσει
Trans.pneuma kyriou ep eme ou eneken echrisen me euangelizesthai ptōchois apestalken me iasasthai tous̱ syntetrimmenous̱ tēn kardian kēryxai aichmalōtois aphesin kai typhlois anablepsin aposteilai tethrausmenous en aphesei

Algemeen

Zie ook: Haftarah, Hart (lichaamsdeel), Messias, Profetie (OT)
Jesaja 61:1, Mattheus 11:5

Aantekeningen

De Geest des Heeren [is] op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πνευμα
De Geest
κυριου
des Heeren
επ
op
εμε
Mij
ου
-
εινεκεν
daarom
εχρισεν
gezalfd

-
με
heeft Hij Mij
ευαγγελισασθαι
het Evangelie te verkondigen

-
πτωχοις
om den armen
απεσταλκεν
gezonden

-
με
Hij heeft Mij
ιασασθαι
om te genezen

-
τους
-
συντετριμμενους
die gebroken zijn

-
την
-
καρδιαν
van hart
κηρυξαι
-

-
αιχμαλωτοις
-
αφεσιν
-
και
-
τυφλοις
-
αναβλεψιν
-
αποστειλαι
-

-
τεθραυσμενους
-

-
εν
-
αφεσει
-

De Geest des Heeren [is] op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!