Lukas 4:40

SVEn als de zon onderging, brachten allen, die kranken hadden, met verscheidenen ziekten [bevangen], die tot Hem, en Hij legde een iegelijk van hen de handen op, en genas dezelve.
Steph δυνοντος δε του ηλιου παντεσ οσοι ειχον ασθενουντας νοσοις ποικιλαις ηγαγον αυτους προς αυτον ο δε ενι εκαστω αυτων τας χειρας επιθεισ εθεραπευσεν αυτους
Trans.dynontos de tou ēliou pantes̱ osoi eichon asthenountas nosois poikilais ēgagon autous pros auton o de eni ekastō autōn tas cheiras epitheis̱ etherapeusen autous

Algemeen

Zie ook: Genezing, Hand (lichaamsdeel), Handenoplegging, Ziekte, Zon (ondergang)
Mattheus 8:16, Markus 1:32, Markus 7:32, Markus 8:23, Markus 8:25

Aantekeningen

En als de zon onderging, brachten allen, die kranken hadden, met verscheidenen ziekten [bevangen], die tot Hem, en Hij legde een iegelijk van hen de handen op, en genas dezelve.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

δυνοντος
onderging

-
δε
En
του
-
ηλιου
als de zon
παντες
allen
οσοι
die
ειχον
hadden

-
ασθενουντας
kranken

-
νοσοις
ziekten
ποικιλαις
met verscheidene
ηγαγον
brachten

-
αυτους
die
προς
tot
αυτον
Hem
ο
-
δε
en
ενι
een
εκαστω
iegelijk
αυτων
dezelve
τας
-
χειρας
de handen
επιθεις
op

-
εθεραπευσεν
en genas

-
αυτους
van hen

En als de zon onderging, brachten allen, die kranken hadden, met verscheidenen ziekten [bevangen], die tot Hem, en Hij legde een iegelijk van hen de handen op, en genas dezelve.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!