Lukas 6:14

SV[Namelijk] Simon, welken Hij ook Petrus noemde; en Andreas zijn broeder, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeus;
Steph σιμωνα ον και ωνομασεν πετρον και ανδρεαν τον αδελφον αυτου ιακωβον και ιωαννην φιλιππον και βαρθολομαιον
Trans.simōna on kai ōnomasen petron kai andrean ton adelphon autou iakōbon kai iōannēn philippon kai bartholomaion

Algemeen

Zie ook: Andreas (discipel), Filippus (discipel), Jakobus, Johannes (apostel), Nathanael, Bartholomeüs (discipel), Petrus

Aantekeningen

[Namelijk] Simon, welken Hij ook Petrus noemde; en Andreas zijn broeder, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeus;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

σιμωνα
Simon
ον
welken
και
Hij ook
ωνομασεν
noemde

-
πετρον
Petrus
και
en
ανδρεαν
Andréas
τον
-
αδελφον
broeder
αυτου
zijn
ιακωβον
Jakobus
και
en
ιωαννην
Johannes
φιλιππον
Filippus
και
en
βαρθολομαιον
Bartholoméüs

[Namelijk] Simon, welken Hij ook Petrus noemde; en Andreas zijn broeder, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeus;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!