Lukas 9:10

SVEn de apostelen, wedergekeerd zijnde, verhaalden Hem al wat zij gedaan hadden. En Hij nam hen mede en vertrok alleen in een woeste plaats der stad, genaamd Bethsaida.
Steph και υποστρεψαντες οι αποστολοι διηγησαντο αυτω οσα εποιησαν και παραλαβων αυτους υπεχωρησεν κατ ιδιαν εις τοπον ερημον πολεωσ καλουμενησ βηθσαιδα
Trans.kai ypostrepsantes oi apostoloi diēgēsanto autō osa epoiēsan kai paralabōn autous ypechōrēsen kat idian eis topon erēmon poleōs̱ kaloumenēs̱ bēthsaida

Algemeen

Zie ook: Bethsaida
Mattheus 14:13, Markus 6:30, Markus 6:31, Markus 6:32

Aantekeningen

En de apostelen, wedergekeerd zijnde, verhaalden Hem al wat zij gedaan hadden. En Hij nam hen mede en vertrok alleen in een woeste plaats der stad, genaamd Bethsaida.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
υποστρεψαντες
wedergekeerd zijnde

-
οι
-
αποστολοι
de apostelen
διηγησαντο
verhaalden

-
αυτω
Hem
οσα
al wat
εποιησαν
zij gedaan hadden

-
και
En
παραλαβων
Hij nam

-
αυτους
hen
υπεχωρησεν
mede en vertrok

-
κατ
alleen
ιδιαν
-
εις
in
τοπον
plaats
ερημον
een woeste
πολεως
der stad
καλουμενης
genaamd

-
βηθσαιδαν
Bethsáïda

En de apostelen, wedergekeerd zijnde, verhaalden Hem al wat zij gedaan hadden. En Hij nam hen mede en vertrok alleen in een woeste plaats der stad, genaamd Bethsaida.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!