Markus 10:17

SVEn als Hij uitging op den weg, liep een tot Hem, en voor Hem op de knieen vallende, vraagde Hem: Goede Meester! wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beerve?
Steph και εκπορευομενου αυτου εις οδον προσδραμων εις και γονυπετησας αυτον επηρωτα αυτον διδασκαλε αγαθε τι ποιησω ινα ζωην αιωνιον κληρονομησω
Trans.kai ekporeuomenou autou eis odon prosdramōn eis kai gonypetēsas auton epērōta auton didaskale agathe ti poiēsō ina zōēn aiōnion klēronomēsō

Algemeen

Zie ook: Eeuwigheid, Leven (eeuwig), Pad, Straat, Weg, Vallen in de geest
Mattheus 19:16, Lukas 18:18

Aantekeningen

En als Hij uitging op den weg, liep een tot Hem, en voor Hem op de knieën vallende, vraagde Hem: Goede Meester! wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beerve?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εκπορευομενου
uitging

-
αυτου
als Hij
εις
op
οδον
den weg
προσδραμων
liep

-
εις
een
και
tot Hem, en
γονυπετησας
op de knieën vallende

-
αυτον
Hem
επηρωτα
vraagde

-
αυτον
voor Hem
διδασκαλε
Meester
αγαθε
Goede
τι
wat
ποιησω
zal ik doen

-
ινα
opdat
ζωην
leven
αιωνιον
ik het eeuwige
κληρονομησω
beërve

-

En als Hij uitging op den weg, liep een tot Hem, en voor Hem op de knieen vallende, vraagde Hem: Goede Meester! wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beerve?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!